I Allerød Kommune er der nedsat en række stående udvalg, som består af forskellige medlemmer af byrådet.

Formanden i de respektive udvalg er øverste politiske chef for det pågældende forvaltningsområde i kommunen.

Her kan du finde de forskellige udvalg, hvem de består af og hvornår de har møder i udvalget.

 

Byrådsmøder i 2020

 • Torsdag den 23. januar
 • Torsdag den 27. februar
 • Torsdag den 26. marts - aflyst
 • Torsdag den 30. april
 • Torsdag den 28. maj
 • Torsdag den 25. juni
 • Torsdag den 27. august
 • Tirsdag den 15. september*
 • Tirsdag den 6. oktober *
 • Torsdag den 19. november 
 • Torsdag den 17. december


* Bemærk at mødet afholdes en tirsdag.
Byrådsmøderne i september og oktober foreslås afholdt tirsdage fremfor torsdage. Dette som følge af Hovedudvalgets ønske om at eventuelle personalemæssige konsekvenser af budgetvedtagelsen ikke skal effektueres fredagen før efterårsferien samt krav om minimum 3 uger mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

 

Der er normalt byrådsmøde én gang om måneden kl. 18.30 på rådhuset, hvor der er offentlig adgang. Under "Referater af politiske møder" kan du se dagsorden for møderne og læse referater fra tidligere møder. 

Økonomiudvalgetsmøder i 2020

 • Tirsdag den 21. januar
 • Tirsdag den 18. februar
 • Tirsdag den 17. marts - aflyst
 • Tirsdag den 21. april
 • Tirsdag den 19. maj
 • Tirsdag den 16. juni
 • Tirsdag den 18. august
 • Tirsdag den 8. september
 • Tirsdag den 29. september 
 • Tirsdag den 10. november
 • Tirsdag den 8. december
   

Økonomiudvalget består af:

Formand Karsten Längerich (V)

Miki Dam Larsen (A)

Merete Them Kjølholm (B)

Jørgen Johansen (C)

Erik Lund (C)

Viggo Janum (E)

Nicolaj Rachdi Bührmann (F) 

Erling Petersen (R)

Olav B. Christensen (V) 

 

Børne- og Skoleudvalgets møder i 2020

 • Tirsdag den 7. januar
 • Tirsdag den 4. februar
 • Tirsdag den 3. marts
 • Tirsdag den 31. marts
 • Tirsdag den 5. maj
 • Tirsdag den 2. juni
 • Tirsdag den 11. august
 • Tirsdag den 1. september
 • Tirsdag den 22. september
 • Tirsdag den 27. oktober
 • Tirsdag den 1. december

 

Børne- og Skoleudvalget består af:

Formand Nikolaj Rachdi Bührmann (F)

Bettina Hauge (A)

Kasper Ljung Pedersen (A)

Lars Bacher (C)

Lone Hansen (V)

 

 

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalgets møder i 2020

 • Onsdag den 8. januar
 • Onsdag den 5. februar
 • Onsdag den 4. marts
 • Onsdag den 1. april
 • Onsdag den 6. maj
 • Onsdag den 3. juni
 • Onsdag den 12. august
 • Onsdag den 2. september
 • Onsdag den 23. september
 • Onsdag den 28. oktober
 • Onsdag den 2. decembe
   

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget består af:

Formand Jesper Holdflod Pallesen (A)

Jørgen Johansen (C)

Anders Damm-Frydenberg (F)

Erling Petersen (R)

Olav B. Christensen (V)

 

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møder i 2020

 • Tirsdag den 7. januar
 • Tirsdag den 4. februar
 • Tirsdag den 3. marts
 • Tirsdag den 31. marts
 • Tirsdag den 5. maj
 • Tirsdag den 2. juni
 • Tirsdag den 11. august
 • Tirsdag den 1. september
 • Tirsdag den 22. september
 • Tirsdag den 27. oktober
 • Tirsdag den 1. december

Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget består af:

Formand Miki Dam Larsen (A)

Martin Wolfbrandt (C)

Erling Petersen (R)

Lisbeth Skov (V)

Rasmus Keis Neerbek (Ø)

Kultur- og Idrætsudvalgets møder i 2020

 • Onsdag den 8. januar
 • Onsdag den 5. februar
 • Onsdag den 4. marts
 • Onsdag den 1. april
 • Onsdag den 6. maj
 • Onsdag den 3. juni
 • Onsdag den 12. august
 • Onsdag den 2. september
 • Onsdag den 23 september 
 • Onsdag den 28. oktober
 • Onsdag den 2. december

Kultur- og Idrætsudvalget består af:

Formand Viggo Janum (E)

Theodore Gbouable (A)

Merete Them Kjølholm (B)

Axel Nielsen (C)

Esben Buchwald (V)