Allerød Kommune har udover Byrådet valgt at nedsætte en række såkaldt stående udvalg.

Udvalgsformanden er samtidig øverste politiske chef for det pågældende forvaltningsområde.

 

 • Torsdag den 25. januar
 • Torsdag den 22. februar
 • Torsdag den 22. marts
 • Torsdag den 26. april
 • Torsdag den 24. maj
 • Torsdag den 21. juni
 • Torsdag den 30. august
 • Tirsdag den 18. september *
 • Tirsdag den 9. oktober *
 • Torsdag den 22. november
 • Torsdag den 13. december


* Bemærk at mødet afholdes en tirsdag.

Der er normalt byrådsmøde én gang om måneden kl. 18.30 på rådhuset, hvor der er offentlig adgang. Under "Referater af politiske møder" kan du se dagsorden for møderne og læse referater fra tidligere møder. 

 

 

 • Tirsdag den 16. januar
 • Tirsdag den 6. februar
 • Tirsdag den 13. marts
 • Tirsdag den 17. april
 • Tirsdag den 15. maj
 • Tirsdag den 12. juni
 • Tirsdag den 21. august
 • Tirsdag den 11. september
 • Tirsdag den 2. oktober
 • Tirsdag den 13. november
 • Tirsdag den 4. december

Økonomiudvalget består af:

Formand Karsten Längerich (V)

Miki Dam Larsen (A)

Merete Them Kjølholm (B)

Jørgen Johansen (C)

Erik Lund (C)

Viggo Janum (E)

Nicolaj Rachdi Bührmann (F) 

Erling Petersen (R)

Olav B. Christensen (V) 

 • Onsdag den 10. januar 2018

Børne- og Skoleudvalget består af:

Formand Nikolaj Rachdi Bührmann (F)

Bettina Hauge (A)

Kasper Ljung Pedersen (A)

Lars Bacher (C)

Lone Hansen (V)

 

 • Mandag den 8. januar 2018 

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget består af:

Formand Jesper Holdflod Pallesen (A)

Jørgen Johansen (C)

Anders Damm-Frydenberg (F)

Erling Petersen (R)

Olav B. Christensen (V)

Tirsdag den 9. januar

Tirsdag den 30. januar

Tirsdag den 6. marts

Tirsdag den 10. april

Tirsdag den 8. maj

Onsdag den 6. juni

Tirsdag den 14. august

Tirsdag den 4. september

Tirsdag den 23. oktober

Tirsdag den 6. november

Tirsdag den 27. november

 • Mandag den 15. januar 2018

Kultur- og Idrætsudvalget består af:

Formand Viggo Janum (E)

Theodore Gbouable (A)

Merete Them Kjølholm (B)

Axel Nielsen (C)

Esben Buchwald (V)

 

Dagsordener og referater