Allerød Kommune har udover Byrådet valgt at nedsætte en række såkaldt stående udvalg.

Udvalgsformanden er samtidig øverste politiske chef for det pågældende forvaltningsområde.

 

Byrådsmøder i 2019

 • Torsdag den 31. januar
 • Torsdag den 28. februar
 • Torsdag den 28. marts
 • Torsdag den 25. april
 • Torsdag den 23. maj
 • Torsdag den 27. juni
 • Torsdag den 29. august
 • Tirsdag den 17. september*
 • Tirsdag den 8. oktober *
 • Tirsdag den 5. november *
 • Torsdag den 28. november
 • Torsdag den 19. december


* Bemærk at mødet afholdes en tirsdag.

Der er normalt byrådsmøde én gang om måneden kl. 18.30 på rådhuset, hvor der er offentlig adgang. Under "Referater af politiske møder" kan du se dagsorden for møderne og læse referater fra tidligere møder. 

Økonomiudvalgetsmøder i 2019

 • Tirsdag den 22. januar
 • Tirsdag den 19. februar
 • Tirsdag den 19. marts
 • Tirsdag den 9. april
 • Tirsdag den 14. maj
 • Tirsdag den 18. juni
 • Tirsdag den 20. august
 • Tirsdag den 10. september
 • Tirsdag den 1. oktober
 • TIrsdag den 29. oktober
 • Tirsdag den 19. november
 • Tirsdag den 10. december

 

Økonomiudvalget består af:

Formand Karsten Längerich (V)

Miki Dam Larsen (A)

Merete Them Kjølholm (B)

Jørgen Johansen (C)

Erik Lund (C)

Viggo Janum (E)

Nicolaj Rachdi Bührmann (F) 

Erling Petersen (R)

Olav B. Christensen (V) 

Børne- og Skoleudvalgets møder i 2019

 • Onsdag den 9. januar
 • Onsdag den 30. januar
 • Onsdag den 6. marts
 • Onsdag den 27. marts
 • Torsdag den 2. maj
 • Onsdag den 29. maj
 • Onsdag den 26. juni
 • Onsdag den 28. august
 • Onsdag den 25. september
 • Onsdag den 30. oktober
 • Onsdag den 27. november

Børne- og Skoleudvalget består af:

Formand Nikolaj Rachdi Bührmann (F)

Bettina Hauge (A)

Kasper Ljung Pedersen (A)

Lars Bacher (C)

Lone Hansen (V)

 

 

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalgets møder i 2019

Udvalgets møder foreslås afholdt på rådhuset kl. 7.30 på følgende dage:

 • Tirsdag den 8. januar
 • Tirsdag den 29. januar
 • Tirsdag den 5. marts
 • Tirsdag den 26. marts
 • Tirsdag den 30. april
 • Tirsdag den 28. maj
 • Tirsdag den 25. juni
 • Tirsdag den 27. august
 • Tirsdag den 24. september
 • Tirsdag den 29. oktober
 • Tirsdag den 26. november
   

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget består af:

Formand Jesper Holdflod Pallesen (A)

Jørgen Johansen (C)

Anders Damm-Frydenberg (F)

Erling Petersen (R)

Olav B. Christensen (V)

Teknik-, Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalgets møder i 2019

 • Tirsdag den 15. januar
 • Tirsdag den 5. februar
 • Tirsdag den 12. marts
 • Tirsdag den 2. april
 • Tirsdag den 7. maj
 • Tirsdag den 4. juni
 • Tirsdag den 13. august
 • Tirsdag den 3. september
 • Tirsdag den 22. oktober
 • Tirsdag den 12. november
 • Tirsdag den 3. december

 

Kultur- og Idrætsudvalgets møder i 2019

 • Mandag den 14. januar
 • Mandag den 4. februar
 • Mandag den 11. marts
 • Mandag den 1. april
 • Mandag den 6. maj
 • Mandag den 3. juni
 • Mandag den 12. august
 • Mandag den 2. september
 • Mandag den 21. oktober
 • Mandag den 11. november
 • Mandag den 2. december


Kultur- og Idrætsudvalget består af:

Formand Viggo Janum (E)

Theodore Gbouable (A)

Merete Them Kjølholm (B)

Axel Nielsen (C)

Esben Buchwald (V)

 

Dagsordener og referater