Allerød Kommune holder løbende udbud på vare- og tjenesteydelser i henhold til EU-direktiver og gældende lovgivning.

Aktuelle udbud bliver løbende slået op herunder.

EU-udbud af urologiprodukter