Allerød Kommune holder løbende udbud på vare- og tjenesteydelser i henhold til EU-direktiver og gældende lovgivning.

Aktuelle udbud bliver løbende slået op herunder.

Høring af udbudsmateriale til brug for udbud af STU

Høring af udbudsmaterialet - udbud af urologiprodukter