Allerød Kommune holder løbende udbud på vare- og tjenesteydelser i henhold til EU-direktiver og gældende lovgivning.


Aktuelle udbud og tilsvarende relevant information bliver løbende slået op herunder.

Markedsdialog om vandhåndtering i Allerød bymidte, den 19. februar 2019

EU udbud af indsamling af affald og beholderydelser

EU udbud af indkøb af affaldsbeholdere

EU-udbud af vintervedligeholdelse