TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 2. januar 2020

Allerød Kommune har meddelt byggetilladelse til Unicon A/S, Bøgeholm Alle 9, 3450 Allerød, matr. nr. 11v, Vassingerød By, Uggeløse.

Allerød Kommune har i henhold til Byggelovens § 16 meddelt byggetilladelse til opførelse af betonfabrik til Unicon A/S, matr. nr. 11v Vassingerød By, Uggeløse.

En eventuel klage skal være indsendt til Nævnenes Hus via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/byggeklageenheden/ eller på e-mail til byg@naevneneshus.dk, senest den 30. januar 2020.

Du kan se den fulde afgørelse og klagevejledning ved at klikke på linket herunder.

Clipart Byggetilladelse Unicon A/S

Byggetilladelse Unicon A/S