Aktiviteter

Her kan du læse om de tilbud, Allerød Kommune har til hjemmeboende borgere, der af fysiske, sociale eller psykiske årsager har behov for støtte til aktiviteter og socialt samvær i hverdagen.

Det er kommunens visitation, der bevilliger et aktivitets- eller aflastningstilbud.

Målgruppen er:

  • pensionister der har fysisk og/eller psykisk sygdom eller handicap
  • borgere med hukkommelsesproblememr eller demenssygdom
  • borgere der har glæde af samvær med andre, men ikke kan deltage i aktiviteter klubber eller foreninger
  • borgere hvis pårørende har brug for aflastning
  • borgere der har behov for at vedligeholde daglige færdigheder for at forebygge et eventuelt boligskift.

Aktivitetstilbuddet starter senest fem hverdage efter du har modtaget en bevilling.

Aktiviteterne foregår på aktivitetscentret på Engholm, Rådhusparken 58

Centret tilbyder som udgangspunkt aktiviteter 1-5 gange om ugen på hverdage. Hvor ofte og hvor længe du deltager i aktivitetrene, afhænger af dit individuelle mål med at deltage.

Du kan hvile i en stol, men der er ikke mulighed for at ligge ned og hvile sig i aktivitetscentret.

Du og dine pårørende kan bidrage med ønsker og ideer til aktiviteter.

Aktivitetstilbuddet er gratis for dig, men du skal betale for forplejning.

Du eller dine pårørende skal selv sørge for transport til og fra aktivitetscentret. Kan dette ikke lade sig gøre, kan du blive hentet og kørt hjem igen mod betaling.

Du kan også benytte kommunens flexturtilbud. Se link her.