TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 10. januar 2020

Allerød Kommune har i henhold til Byggelovens § 16 meddelt byggetilladelse til opførelse af støjvold til Hillerød Ejendomsselskab A/S, matr. nr. 11a, Vassingerød By, Uggeløse.

En eventuel klage skal være indsendt til Nævnenes Hus via https://naevneneshus.dk/start-dinklage/byggeklageenheden/ - eller på e-mail til byg@naevneneshus.dk, senest den 7. februar 2020.

Du kan se afgørelsen med bilag og klagevejledning via linket herunder.

 

 

Clipart Byggetilladelse støjvold

Byggetilladelse støjvold