TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 18. september 2019

Allerød Kommune har i henhold til Plnalovens § 35, stk. 1 givet tilladelse til udvidelse af hestestald. Ejendommen er beliggende Matr.nr. 19i Lynge By, Lynge.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil den 16. oktober 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/

Clipart Landzonetilladelse til udvidelse af hestestald - Røglevej 154

Landzonetilladelse til udvidelse af hestestald - Røglevej 154