TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 18. september 2019

Allerød Kommune har i henhold til Plnalovens § 35, stk. 1 givet tilladelse til udvidelse af hestestald. Ejendommen er beliggende Matr.nr. 19i Lynge By, Lynge.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil den 16. oktober 2019. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/