Billede

Sundhedsplejen er et tilbud til alle børnefamilier i Allerød Kommune, fra graviditeten til barnet går ud af folkeskolen.

Formålet er at sikre børn og unge en sund opvækst og dermed skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Hvis du føler dig utryg eller oplever komplikationer i forbindelse med din graviditet, kan du ringe til Sundhedsplejen og få besøg.

Hjemmebesøg af sundhedsplejerske

1. gangs-fødende

Flergangs-fødende

Barselsbesøg
4 - 6 dage efter fødslen til alle der udskrives indenfor 72 timer.

Barselsbesøg
4 - 6 dage efter fødslen til alle der udskrives indenfor 72 timer.

1. hjemmebesøg: Etableringsbesøg
10 til 14 dage efter fødsel, hvis I har haft barselsbesøg, ellers 7 - 10 dage efter fødsel.

1. hjemmebesøg: Etableringsbesøg
10 til 14 dage efter fødsel, hvis I har haft barselsbesøg, ellers 7 - 10 dage efter fødsel.

2. hjemmebesøg
2 – 4 uger efter fødsel
2. hjemmebesøg:
Suppleret med tilbud om screening for efterfødselsreaktion/depression hos mor og far.
Ca. 2 måneder efter fødsel.
3. hjemmebesøg:
Suppleret med tilbud om screening for efterfødselsreaktion/depression hos mor og far.
Ca. 2 måneder efter fødsel.
3. hjemmebesøg:
Kostbesøg 4 – 6 måneder efter fødsel
4. hjemmebesøg:
Kostbesøg 4 – 6 måneder efter fødsel
4. hjemmebesøg:
Alm. besøg inkl. status
9 – 11 måneder efter fødsel

5. hjemmebesøg:
Alm. besøg inkl. status
9 – 11 måneder efter fødsel

 

 

Mødregrupper

Alle nybagte mødre tilbydes at komme i mødregruppe. Mødregruppen startes op af en sundhedsplejerske og holder til på en af kommunens skoler.

Vi tilstræber, at grupperne så vidt muligt kommer til at bestå af en blanding af første- og flergangsfødende, som bor i nærområdet og har født indenfor samme periode. Der er som regel fem til syv mødre + børn i en gruppe.

Fædrehold

Alle fædre til børn 0 – 1 år tilbydes at komme i fædregruppe.
Fædregruppen er en åben gruppe, der startes op af en sundhedsplejerske.
Fædrene får et fællesskab med andre fædre, hvor der er mulighed for samtaler, erfaringsdeling og fysiske aktiviteter.

Sundhedsplejerskens tilbud i skolen: 

0. klasse:
Indskolingsundersøgelse og samtale med barn og forældre.
Undersøgelse af syn, hørelse, højde og vægt. Motorisk screening.

Sundhedsplejersken deltager i skoleårets første tværfaglige konference og i det første informationsmøde på skolen for forældrene.

1. klasse:
Samtale og undersøgelse af børnenes syn, højde og vægt.
 

3. klasse:
Undersøgelse af højde og vægt.
 

6. klasse:
Samtale udfra trivselsskema og undersøgelse.
Undersøgelsen omfatter synsprøve og højde- og vægt.
Konference med klasselærer efter undersøgelsen.

8. klasse:
Udskolingsundersøgelse og samtale.
Undersøgelse af syn og hørelsen, højde og vægt.
 

Undervisning i klassen tilbydes fast på følgende klassetrin:
0. klasse: ”Gode toiletvaner”
1. klasse: ”Kost”
3. klasse: ”Håndhygiejne”
5. klasse: ”Pubertetsundervisning”
9. klasse: ”Seksualundervisning”.

Som forældre er du altid velkommen til at kontakte sundhedsplejersken, hvis du har spørgsmål eller har en bekymring omkring dit barns trivsel og sundhed.

Sundhedsplejen tilbyder skilsmissegrupper for elever fra 4. - 6. klasse.

Grupperne består af 6 – 8 børn, der sammensættes med så lille en aldersspredning som muligt.

Vi mødes på Frederiksborgvej 59, på eftermiddage, 1½ time én gang om ugen i 6 uger.

Samtalerne tager udgangspunkt i børnenes egne historier og erfaringer. Vi taler om emner som skiftedage, netværk, savn, ferie og bonusfamilie.

Der er tavshedspligt ved alle møder. Det betyder at vi ikke må fortælle andre om, hvad der bliver drøftet ved møderne.

Forud for gruppens opstart bliver hver enkelt familie kontaktet. Formålet er at få hilst på hinanden, samt afklare barnets behov og forventninger.

Kontakt Sundhedsplejen, hvis du vil have dit barn på venteliste til den næste skilsmissegruppe.

Sundhedsplejens klinik for børn og unge med overvægt

Sundhedsplejen tilbyder behandling til familier med børn og unge, der er overvægtige. Vi støtter og vejleder til livsstilsændringer der medvirker til et sundere liv fremover.

Vi arbejder efter ”Holbæk-modellen” som har erfaring for, at 7 ud af 10 børn taber sig.

Hvem kan deltage:

  • Børn mellem 3-18 år
  • Børn som har et BMI over 90 % percentilen for køn og alder (spørg din læge/sundhedsplejerske)
  • Børn og familier som er motiveret for at tabe sig
  • Mindst en forælder skal deltage i hver konsultation.

Behandlingen

I vil i forløbet blive fulgt af en sundhedsplejerske, som vil rådgive omkring mad, måltider, spisemønstre, daglig aktivitet, motion, skærmtid og søvn. I vil få hjælp og vejledning til de udfordringer og problemer, I står overfor undervejs.

Første samtale varer 1 time. Efterfølgende vil konsultationerne vare ½ time med 6-8 ugers interval.

Kontakt:

Sundhedsplejerske Camilla Nørgaard

Tlf. 21337109 eller mail cano@alleroed.dk

Sundhedsplejens klinik for børn og unge med overvægt Søparken 1, 3450 Allerød.

/Files/Borgerservice/Til forældre om Holbæk-modellen.pdf

 

Det Tværfaglige Kompetencecenter består af logopæder, psykologer, sundhedsplejersker, konsultative pædagoger og en udviklingskonsulent, som alle har til opgave at understøtte og fastholde udviklingen af inkluderende udviklings- og læringsmiljøer på skoler og institutioner ved at sætte deres faglige kompetencer i spil i samarbejde med øvrige professionelle omkring børnene 

Læs mere her