Billede

Hvis du føler dig utryg eller oplever komplikationer i forbindelse med din graviditet, kan du ringe til Sundhedsplejen og få besøg.

Mødregrupper

Alle nybagte mødre tilbydes at komme i mødregruppe. Mødregruppen startes op af en sundhedsplejerske og holder til på en af kommunens skoler.

Vi tilstræber, at grupperne så vidt muligt kommer til at bestå af en blanding af første- og flergangsfødende, som bor i nærområdet og har født indenfor samme periode. Der er som regel fem til syv mødre + børn i en gruppe.

Hjemmebesøg af sundhedsplejerske

 

1. gangs-fødende

Flergangs-fødende

 

Barselsbesøg
4 - 6 dage efter fødslen til alle der udskrives indenfor 72 timer.

Barselsbesøg
4 - 6 dage efter fødslen til alle der udskrives indenfor 72 timer.

1. hjemmebesøg: Etableringsbesøg
10 til 14 dage efter fødsel, hvis I har haft barselsbesøg, ellers 7 - 10 dage efter fødsel.

1. hjemmebesøg: Etableringsbesøg
10 til 14 dage efter fødsel, hvis I har haft barselsbesøg, ellers 7 - 10 dage efter fødsel.

2. hjemmebesøg
2 – 4 uger efter fødsel

2. hjemmebesøg:
Suppleret med tilbud om screening for efterfødselsreaktion/depression hos mor og far.
Ca. 2 måneder efter fødsel.

3. hjemmebesøg:
Suppleret med tilbud om screening for efterfødselsreaktion/depression hos mor og far.
Ca. 2 måneder efter fødsel.

3. hjemmebesøg:
Kostbesøg 4 – 6 måneder efter fødsel

4. hjemmebesøg:
Kostbesøg 4 – 6 måneder efter fødsel

4. hjemmebesøg:
Alm. besøg inkl. status
8 – 9 måneder efter fødsel

5. hjemmebesøg:
Alm. besøg inkl. status
8 – 9 måneder efter fødsel

 

Sundhedsplejerskens tilbud i skolen: 

0. klasse:
Indskolingsundersøgelse og samtale med barn og forældre.
Undersøgelse af syn, hørelse, højde og vægt. Motorisk screening.

Sundhedsplejersken deltager i skoleårets første tværfaglige konference og i det første informationsmøde på skolen for forældrene.

1. klasse:
Samtale og undersøgelse af børnenes syn, højde og vægt.
 

4. klasse:
Samtale udfra spørgeskema og undersøgelse af højde og vægt.
 

6. klasse:
Samtale udfra trivselsskema og undersøgelse.
Undersøgelsen omfatter synsprøve og højde- og vægt.
Konference med klasselærer efter undersøgelsen.

8. klasse:
Udskolingsundersøgelse og samtale.
Undersøgelse af syn og hørelsen, højde og vægt.

Herudover er der på hver skole afsat timer til deltagelse i temauger, undervisning med videre.

Undervisning i klassen tilbydes fast på følgende klassetrin:
0. klasse: ”Gode toilet vaner”
1. klasse: ”Kost”
3. klasse: ”Håndhygiejne”
5. klasse: ”Pubertetsundervisning”
9. klasse: ”Seksualundervisning”.

Sundhedsplejen tilbyder gratis skilsmissegrupper for elever fra 4. - 6. klasse.

Grupperne består af 6 – 8 børn, der sammensættes med så lille en aldersspredning som muligt.

Vi mødes på Frederiksborgvej 59, på eftermiddage, 1½ time én gang om ugen i 6 uger.

Samtalerne tager udgangspunkt i børnenes egne historier og erfaringer. Vi taler om emner som skiftedage, netværk, savn, ferie og bonusfamilie.

Der er tavshedspligt ved alle møder. Det betyder at vi ikke må fortælle andre om, hvad der bliver drøftet ved møderne.

Forud for gruppens opstart bliver hver enkelt familie kontaktet. Formålet er at få hilst på hinanden, samt afklare barnets behov og forventninger.

Kontakt Sundhedsplejen, hvis du vil have dit barn på venteliste til den næste skilsmissegruppe.