Hvis du ønsker at søge en ældre- eller plejebolig, aftaler kommunens visitationsafdeling et hjemmebesøg hos dig.

Ved hjemmebesøget drøftes de ting, der er behov for at vide, for at kunne behandle din ansøgning.

Det drejer sig om:

  • hvordan du fungerer i din hverdag
  • hvilken hjælp du har behov for
  • hvad der ligger til grund for ansøgningen
  • hvilke ønsker du har for en fremtidig bolig, herunder om du ønsker at blive boende i Allerød Kommune eller ønsker at søge til en anden kommune.

Efter hjemmebesøget vil din ansøgning blive behandlet i kommunens boligudvalg, som vil tage stilling til, om du lever op til de kriterier der er for at blive bevilget en ældre- eller plejebolig.

En plejebolig er en selvstændig lejlighed beliggende på et plejecenter med tilknyttede servicearealer (spisestue, opholdsstue, træningsfaciliteter osv.). Ligeledes er der tilknyttet plejepersonale døgnet rundt.

Hvem kan få en plejebolig?
Du kan blive bevilget en plejebolig, hvis du har en varig og væsentlig nedsat funktionsevne og derfor behov for hjælp og støtte hele døgnet.

I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan støtte dig i forhold til dine behov. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter f.eks. omkring måltiderne.

Hvordan søger jeg en plejebolig?
Du selv, din familie, din læge eller sygehus kan kontakte kommunen med henblik på ansøgning om en plejebolig. 

Ansøgning om pejebolig kan foregå via ansøgningsskema eller du kan ringe til visitationen. Nederst på denne side finder du link til ansøgningskemaer og kontaktoplysninger til  kommunens visitation.

Når du ansøger, skal du skal tage stilling til, om du vil søge en specifik plejebolig, eller om du vil søge en generel plejebolig, dvs. hvilken som helst plejebolig i den kommune du ønsker at bo i. 

Hvornår bliver jeg tilbudt en plejebolig?
Hvis du godkendes til en plejebolig og vælger at søge en generel plejebolig, gælder en plejeboliggaranti, som betyder, at der højst må gå 2 måneder fra den dato, du er blevet godkendt til en plejebolig, til du får tilbudt en bolig.

Hvis du ønsker at søge en specifik bolig, er det umuligt at vide, hvor lang ventetid der er på denne.

Når du får tilbudt en plejebolig, har du typisk kort betænkningstid med hensyn til, hvorvidt du ønsker at tage imod tilbuddet om bolig.

Du har mulighed for at takke nej til et boligtilbud. Hvis du takker nej til 2 tilbudte boliger, vil du blive slettet fra ventelisten til en plejebolig.

Hvad koster det at bo i en plejebolig?
Du skal betale indskud og husleje i en plejebolig, ligesom du skal betale for varme og el. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.

En ældrebolig er en handicapvenlig lejebolig, hvor du betaler indskud og husleje.

Boligen er indrettet med mulighed for anvendelse af kørestol eller ganghjælpemidler og med handicapvenlige adgangsforhold.

Boligen er beliggende i nærheden af andre ældreboliger.

Hvem kan blive bevilget en ældrebolig?
Du kan blive bevilget en ældrebolig, hvis din nuværende bolig er uegnet i forhold til din funktionsevne, dvs. hvis du ikke kan komme omkring i de vigtigste rum (køkken, badeværelse, soveværelse, stue) i din bolig, eller du ikke kan komme ind/ud af boligen.

Det vil blive vurderet, om din nuværende bolig kan gøres egnet til dig, ligesom det vil blive vurderet, om genoptræning kan bedre din funktionsevne, så du fortsat kan blive boende i din nuværende bolig.

Hvordan søger jeg en ældrebolig?
Du selv, din familie eller din læge kan kontakte kommunen med henblik på ansøgning om en ældrebolig.

Dette kan foregå via ansøgningsskema eller via telefonisk kontakt til visitationen. Nederst på siden finder du link til ansøgningssekema og kontaktinformation til visitationen.

Hvor lang ventetid er der på en ældrebolig?
Når du er godkendt til en ældrebolig, vil der være ventetid på denne.

Du vil blive anvist en ældrebolig afhængig af dit behov for boligen. Det betyder, at kommunen prioriterer at anvise ledige boliger til de borgere, der vurderes at have det største behov.

Ventetiden kan ligeledes afhænge af, hvilke ønsker du har i forhold til boligens beliggenhed.

Når du får tilbudt en ældrebolig, har du typisk kort betænkningstid med hensyn til, hvorvidt du ønsker at tage imod tilbuddet om bolig.

Du har mulighed for at takke nej til et boligtilbud. Hvis du takker nej til 2 tilbudte boliger, vil du blive slettet fra ventelisten til en ældrebolig.

Hvad koster det at bo i en ældrebolig?
Du skal betale indskud og husleje, ligesom du skal betale forbrugsafgifter. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.