TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Landzonetilladelse til ridebane på Vassingerød Bygade 28, 3540 Lynge.              

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til etablering af ridebane. Ejendommen er beliggende, Matr.nr 5f Vassingerød By, Uggeløse.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 26. marts 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Se den fulde tilladelse i bilag herunder.

Clipart Landzonetilladelse til ridebane på Vassingerød Bygade 28, 3540 Lynge.

Landzonetilladelse til ridebane på Vassingerød Bygade 28, 3540 Lynge.