Indhold

Uddannelsen som kontorelev med specialet Offentlig Administration, er en erhvervsuddannelse, hvor du som færdiguddannet har gode muligheder for job (i både den offentlige- og private sektor), og for videreuddannelse.

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om den offentlige forvaltning og administrative arbejdsprocesser. Du lærer også at evaluere dine arbejdsprocesser.

Uddannelsen varer op til to år og veksler mellem skoleophold på handelsskole (Handelsskolen København Nord i Lyngby) og praktik i Allerød Kommune, indenfor administrationen.

I løbet af din uddannelses skal du på 3 skoleophold på handelsskolen. Hvert skoleforløb har en varighed af mellem 4 – 5 uger. Uddannelsen afsluttes med en fagprøve og eksamen.

I Allerød Kommune er der ansøgningsfrist i marts, med studiestart i september.

Stillingsopslag og ansøgningsfrist finder du på kommunens hjemmeside.

For at komme i betragtning som kontorelev i Allerød Kommune, skal du opfylde adgangskravene, som varierer afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund.

En handelsskole kan vurdere, om du indfrier de formelle krav, eller om du forinden skal opkvalificeres.

Skoleperioderne

Skoleperioderne foregår på Handelsskolen København Nord i Lyngby

Mødetiden er typisk:

  • torsdag, kl. 9.00 - 14.50 og
  • fredag, kl. 9.00 - 12.20

Derudover skal du påregne ekstra tid til hjemmeopgaver / selvstudie.

Praktikperioderne i kommunen

Du vil typisk være tilknyttet to-tre forskellige afdelinger i kommunen i løbet af din uddannelse. Der tages så vidt muligt hensyn til dine ønsker, interesser og kompetencer, når dit praktikforløb planlægges.

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, incl. frokost. Vi har flextid.

Elevvejledere og uddannelsesansvarlige

Under dit uddannelsesforløb har du en eller to elevvejleder(e), der arbejder i den afdeling, hvor du er i praktik.

Elevvejlederens opgave er bl.a., at tilrettelægge rammerne for din praktik og sikre, at du får en uddannelse, der lever op til de gældende krav.

Når du bliver ansat som elev, skal du underskrive en uddannelsesaftale, og du vil herefter modtage et ansættelsesbrev fra personaleafdelingen i Allerød Kommune.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst med HK.

Der gives elevløn under hele uddannelsen.

I 2018 udgør lønnen ca. 13.800 kr. pr. måned det første år, og ca. 14.500 kr. pr. måned det andet år.

Er du over 25 år udgør lønnen cirka 20.700 kr. pr. måned.

Uddannelsesansvarlig

Tina Grundsøe

personale@alleroed.dk, eller telefon: 48 100 100