HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 5. juni 2018

Allerød Kommune har startet en proces sammen med Norrecco A/S, hvor udgangspunktet er, at der skal udarbejdes kommuneplantillæg og en lokalplan for området, der muliggør at virksomheden kan opretholde sine aktiviteter på området – Stensøvej 2, Matr.nr. 3a. Lynge By, Lynge og 24 Uggeløse By, Uggeløse.

I den forbindelse er der foretaget en VVM-screening af affaldsbehandlingsanlægget Norrecco. I screeningen er det blandt andet vurderet, at anlægget kunne udgøre en potentiel risiko for områdets grundvandsressource og anlægget derfor kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Ligeledes er det vurderet at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planen.

Processen indledes med et debatoplæg og offentlighedsfase, hvor der indkaldes idéer og forslag til indhold til planlægningen og indholdet af miljøkonsekvensrapporten og miljøvurderingen.

Du har mulighed for at komme med ideer og forslag til planlægningen og indholdet af miljøvurderingen senest den 18. maj 2018.

Evt. spørgsmål samt forslag og bemærkninger sendes til planogbyg@alleroed.dk eller Allerød Kommune. Plan og Byg, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød.

Debatoplægget er udarbejdet af Allerød Kommune i henhold til planlovens § 23c, stk. 1 og miljøvurderingslovens § 32 stk. 1 nr. 2 og § 35 stk. 1 nr. 2.

Clipart VVM Screeningsafgørelse for Norrecco

VVM Screeningsafgørelse for Norrecco

Clipart Debatoplæg - VVM Screeningsafgørelse Norrecco

Debatoplæg - VVM Screeningsafgørelse Norrecco