HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 25. november 2019

Allerød Kommune har modtaget og vurderet et projektforslag om at flytte et privat rørlagt vandløb og etablere dræn og grøfter til afvanding af en projekteret støjvold i forbindelse med byggemodningen af Erhvervsområde Farremosen. Vandløbsstrækningen er beliggende i det nye erhvervsområde og flyttes for at undgå at vandløbet i fremtiden kommer til at ligge under støjvolden jf. lokalplan 3-392.

Vandløbsstrækningen der ønskes flyttet ejes af Hillerød Ejendomsselskab A/S, som bredejer.Vandløbsprojektet berører matr. nr. 11a, Vassingerød By, Uggeløse.

Det er hensigten at virksomhederne SCT Transport A/S og Remco Ressourcecenter A/S etableres på den berørte ejendom.

Kommunen har vurderet projektforslaget og offentliggør hermed udkast til godkendelse i 4 uger iht. vandløbsloven.

Oplysninger eller bemærkninger til projektforslaget sendes til kommunen på mailadresse: naturogmiljoe@alleroed.dk eller med post til Rådhuset, Natur & Miljø, Bjarkesvej 4, 3450 Allerød. Høringssvar skal være modtaget senest den 23. december 2019.

Udkast til godkendelse efter vandløbsloven samt bilag ses herunder.

Clipart Tegning nr. 14800 0 6 3A

Tegning nr. 14800 0 6 3A

Clipart TEgning nr. 14800 9 3D tværsnit

TEgning nr. 14800 9 3D tværsnit

Clipart Ansøgning inkl. 3 bilag

Ansøgning inkl. 3 bilag

Clipart Udkast til godkendelse af flytning af vandløb og etablering af dræn og grøfter til afledning af vand fra støjvold

Udkast til godkendelse af flytning af vandløb og etablering af dræn og grøfter til afledning af vand fra støjvold