HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 16. august 2019

Udvalget for Teknik, Erhverv, Plan og Miljø godkendte den 13. august 2019 at sende forslag til regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald i offentlig høring. Regulativerne erstatter de nuværende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald, begge af 18. september 2018.

Regulativerne beskriver ret og pligt for affaldshåndtering for borgere og virksomheder i Allerød Kommune. 

Allerød Kommunes affaldsregulativer er tilrettet i overensstemmelse med beslutningen om kommunens ejerskab af beholdere til de genanvendelige fraktioner. Ved revisionen er der også medtaget andre aktuelle ændringer. Kommunens retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsbeholdere er nye og er derfor vedlagt som et separat dokument. Efter endt høring bliver retningslinjerne tilføjet som bilag i begge regulativer.

Forslag til regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald er i høring i 4 uger fra den 17. august til den 17. september 2019. Når høringsperioden udløber, vil de indkomne kommentarer indgå i Byrådets overvejelser om udformningen af de endelige regulativer. Herefter vil de vedtagne regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald blive offentliggjort på den nationale database for affaldsregulativer (NSTAR) og på kommunens hjemmeside.

Herunder ses forslag til regulativ for husholdningsaffald 2019, forslag til regulativ for erhvervsaffald 2019 og retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsbeholdere.

Clipart Forslag til regulativ for erhvervsaffald 2019

Forslag til regulativ for erhvervsaffald 2019

Clipart Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2019

Forslag til regulativ for husholdningsaffald 2019

Clipart Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsbeholdere

Retningslinjer for etablering af nedgravede affaldsbeholdere