HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 19. december 2018

Allerød Kommune har modtaget og vurderet et projektforslag om rørlægning af en privat grøft langs Højrisvej 11-15, 3540 Lynge. Høringsfristen udløber den 14. januar 2019.

Ejendomsselskabet JMG ApS ønsker at rørlægge en grøft beliggende syd for Slangerupvej i Lynge. Grøften rørlægges i forbindelse med udnyttelse af en medbenyttelsestilladelse meddelt i forbindelse med udvikling af et nyt beboelsesområde på Julemosegård beliggende nord for Slangerupvej. Grøften er beliggende på matr. nr. 14p, 14dz og 62, Uggeløse By, Uggeløse. Kommunen har vurderet projektforslaget og offentliggør hermed høringsbrevet, der sendes til de berørte bredejere iht. vandløbsloven.

Har du bemærkninger til vandløbsprojektet, oplysninger om grøften, eller vurderer du, at du er berørt af projektforslaget, er du velkommen til at sende bemærkninger til kommunen.

Eventuelle høringssvar sendes til naturogmiljoe@alleroed.dk senest den 14. januar 2019.

Projektforslaget kan ses herunder.

Clipart Projektforslag om rørlægning af grøft i Lynge

Projektforslag om rørlægning af grøft i Lynge