HØRING | HØRINGSSIDE

Opdateret: 17. juni 2019

Allerød Kommunes Erhvervspolitik 2015-2019, skal revideres og en ny træde i kraft i 2020.

Udkast til en ny Erhvervspolitik 2020 er blevet politisk behandlet af Teknik- Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget i maj 2019. Udvalget ønsker, at interessenter har mulighed for at kommentere udkastet, inden det skal viderebearbejdes politisk i efteråret, hvorfor udkast til Erhvervspolitik 2020 sendes i høring.

  • Høringsperiode: fra den 15. maj til den 17. juni 2019, hvor fristen for svar udløber.
  • Høringssvar: fremsendes til Erhvervskonsulent, Mette S. Nielsen på mail: mesn@alleroed.dk

Formålet med høringen

Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget ønsker at modtage input, der kan være med til at kvalificere erhvervspolitikken - og gerne indspil til kommende erhvervspolitiske tiltag med afsæt i politikken. For eksempel kan der gives input til:

  • Generel feedback på Udkast til Erhvervspolitik 2020 som overordnet retningssættende instrument
  • Hvordan ser interessenterne sig selv passe ind?
  • Konkrete forslag til realisering af erhvervspolitikken

Vær opmærksom på, at høringssvarene vil blive videreformidlet uredigeret og evt. være offentligt tilgængelige sammen med dagsordner i forbindelse med den videre politiske behandling.

Rammerne for erhvervspolitikken

Udkast til Erhvervspolitik 2020 er udarbejdet som en overordnet politik, der er sammenflettende på tværs af politikområder.

Særligt bemærkes:

  • Vægten er lagt på de overordnede strategiske linjer og prioriteringer, samt at sikre fremsynet rummelighed.
  • Byrådets vision og pejlemærker er indarbejdet som ledestjerne. FN´s Verdensmål danner grundlag
  • Udkastet er afstemt i forhold til overordnede politiske dagsordner og den centrale styring, der spiller ind til erhvervspolitikken, herunder f.eks. den nye lov om erhvervsfremme og Greater Copenhagen samarbejdet.

Høringsbrev og Udkast til Erhvervspolitik 2020 er vedhæftet nedenfor 
Evt. spørgsmål kan rettes til: Erhvervskonsulent Mette S. Nielsen, mesn@alleroed.dk, mobil: 20139480