HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 17. september 2019

Allerød Byråd har den 18. juni 2019 vedtaget, at der skal indkaldes ideer og forslag forud for planlægning for boliger ved Sportsvej. Der indkaldes derfor ideer og forslag i 5 uger fra den 17. september til den 22. oktober 2019.

Den kommende planlægning er begrundet i et ønske om at beholde de eksisterende flygtningeboliger i mindst 5 år. Pavillonerne har indtil videre ligget på arealet med dispensation fra den gældende lokalplan, der udlægger arealet til idrætsformål. En fortsat anvendelse af arealet til flygtningeboliger kræver en ændring i plangrundlaget.

Høringsmaterialet ses herunder.

Clipart Indkaldelse af idéer

Indkaldelse af idéer