HØRING | Arkiv

Opdateret: 21. februar 2020

Allerød Byråd har den 19. december 2019 vedtaget at offentliggøre lokalplanforslag nr. 2-320 for Allerød bymidte, forslag til kommuneplantillæg nr. 2 for Allerød bymidte samt tilhørende miljøvurdering. Planforslagene er offentliggjort i 9 uger fra den 20. december 2019 til den 21. februar 2020. 

Tryk her for at se forslag til lokalplan 2-320 for Allerød bymidte

Tryk her for at se forslag til kommuneplantillæg nr. 2 – Allerød bymidte

Tryk her for at se forslag til miljøvurdering

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest den 21. februar 2020.

Der kan i høringsperioden indgives høringssvar på hjemmesiden for lokalplanforslaget ved at benytte ”Vær med” – knappen, øverst i højre hjørne. Tryk her

Alternativt kan høringssvar også sendes som e-mail til planogbyg@alleroed.dk

Eller som brev til:

Allerød Kommune
att. Plan og Byg
Bjarkesvej 2
3450 Allerød

Link til forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering ses også herunder.

Clipart Forslag til lokalplan 2-320 for Allerød bymidte

Forslag til lokalplan 2-320 for Allerød bymidte

Clipart Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 for Allerød bymidte

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 for Allerød bymidte

Clipart Miljøvurdering for lokalplan 2-320 og kommuneplantillæg nr. 2 for Allerød bymidte

Miljøvurdering for lokalplan 2-320 og kommuneplantillæg nr. 2 for Allerød bymidte