HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. juli 2019

Allerød Byråd har den 27. juni 2019 vedtaget at offentliggøre forslag til Planstrategi 2019. Planforslaget er offentligt fremlagt i 11 uger fra den 4. juli til den 20. september 2019. Forslaget lægger op til, at der skal ske en delvis revidering af den nuværende kommuneplan. Jf. Planloven skal revision ske inden udgangen af 2021.

Forud for Planstrategien er der udarbejdet et baggrundsnotat, som beskriver kommunens udvikling inden for en lang række områder. Baggrundsnotatet og forslag til Planstrategi 2019 kan ses herunder. 

Miljøvurdering
Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling. Det sikres ved at foretage miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Planstrategi 2019 fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering af planstrategien. Rammerne for fremtidige anlægstilladelser er Kommuneplanen, hvor Planstrategiens emner udmøntes til egentlige bindende bestemmelser.

Clipart Forslag til planstrategi

Forslag til planstrategi

Clipart Baggrundsnotat

Baggrundsnotat