HØRING | HØRINGSSIDE

Opdateret: 28. august 2019

Høring vedrørende: Projektforslag – Varmepumpe til udnyttelse af udeluft ved Farum Fjernvarme A.M.B.A.

Farum Fjernvarme har den 20. august 2019 anmodet Allerød Kommune om at gennemføre myndighedsbehandling af projektforslag om etablering af et nyt varmepumpeanlæg på adressen Nymøllevej 2b, 3540 Lynge (matrikel 4m), i henhold til bestemmelserne i varmeforsyningsloven (LBK nr. 64 af 21. jan. 2019) samt projektbekendtgørelsen (BEK nr. 1792 af 27. december 2018).

Høringsperioden fastsættes til perioden: torsdag den 29. august 2019 til torsdag den 26. september 2019, begge dage inklusive.                                                                                                                                               

Eventuelle bemærkninger skal være skriftlige - og kan fremsendes på følgende måder: 

Mail til: 
kommunen@alleroed.dk, Emne: Høringssvar: Fjernvarmeprojekt

Brev til:

Allerød Kommune, Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød
Mrk.: ”Høringssvar: Fjernvarmeprojekt”.

Bemærkninger skal være kommunen i hænde senest 26. september 2019.

Se høringsbrev og projektforslag i link nedenfor.