HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 26. oktober 2018

Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget har d. 25. september 2018 besluttet at sende udkast til veteranstrategi i offentlig høring.

Veteranstrategien er i offentlig høring i 14 dage fra d. 25. oktober til den 8. november 2018.

Efter endt høringsperiode vil et tilrettet udkast til strategi blive forelagt for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget den 20. november og forventeligt behandlet endeligt i byrådet den 13. december.

Veteranstrategien

Veteranstrategien skal tydeliggøre prioriteringer og indsatser i arbejdet sammen med veteraner, der har behov for støtte til at komme tilbage til hverdagen.

Strategien er udformet i et tværgående samarbejde mellem Borgerservice, Ældre og Sundhed samt Familieafdelingen. Derudover har Veterancentret og Den Kongelige Livgarde været inddraget i processen omkring udformning og indhold af veteranstrategien.

Indsatsområder

Veteranstrategien indeholder en beskrivelse af fem indsatsområder i Allerød Kommunes arbejde sammen med veteraner:

  • Én borger, én plan
  • Vejen til arbejde
  • Familien
  • Genoptræning
  • Bolig, hjælpemidler og transport

Nedenfor finder du link til udkast til veteranstrategien.

Clipart Udkast til Allerød Kommunes Veteranstrategi

Udkast til Allerød Kommunes Veteranstrategi