HØRING | Arkiv HØRINGSSIDE

Opdateret: 19. november 2018

Visionsprocessen er nu så langt, at der ligger et endeligt, konkret udkast til visionen klar.

Byrådet ønsker at give alle interessenter mulighed for at kommentere oplægget i den offentlige høringsperiode, der løber fra den 13. november til den 3 december 2018, hvor fristen for svar udløber.

Høringsvar kan sendes vision@alleroed.dk.

Du kan finde information om hele høringsprocessen og alle aktiviteter her

Byrådet i Allerød Kommune har de seneste mange måneder involveret borgere, børn og unge, foreningslivet, erhvervslivet og medarbejdere i Allerød Kommune i en fælles dialog om visionen for Fremtidens Allerød.

Visionen for Fremtidens Allerød skal udstikke en fælles retning for udviklingen af Allerød over en årrække. Visionen indeholder pejlemærker for fremtiden, og går forud for kommunens politikker og strategier. Byrådet vil træffe beslutninger, konkretisere og prioritere ud fra visionen i årene fremover.

Du finder visionsoplægget nedenfor.

Clipart Høringsbrev til Visionsoplæg, november 2018

Høringsbrev til Visionsoplæg, november 2018

Clipart Høringsoplæg - vision

Høringsoplæg - vision