TILLADELSER OG AFGØRELSER HØRINGSSIDE

Opdateret: 4. marts 2019

Allerød Kommune har i henhold til Planlovens § 35. stk. 1 givet tilladelse til carport med rekvisitrum. Ejendommen er beliggende, Matr.nr 15c Høveltsvang, Uggeløse.

Afgørelsen kan jf. Planlovens §§ 58 og 60 påklages indtil 14. februar 2018. En klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.

Se den fulde tilladelse i bilag herunder.