Når noget gåt galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. 

Allerød Kommunes sundhedspersonale på f.eks. plejecenter, hjemmepleje, visitation og botilbud har pligt til at indberette utilsigede hændelser i forbindelse med medicin, infektioner og flad. Det kan også være hændelser i forbindelse med udskrivelse fra hospital, hvor det sundhedsfaglige ansvar skifter, eller andre ting, vi kan lære noget af. 

Allerød Kommunes sundhedspersonale indberetter hændelser uanset, om der er sket skade for borgeren/patienten eller ej. 

Som borger/patient eller pårørende kan du også indrapportere en utilsigtet hændelse, der er sket i sundhedsvæsenet. Uanset om du har oplevet hændelsen i Allerød Kommune, hos din privatpraktiserende læge eller på hospitalet.

Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller pårørendes behandling eller pleje, vil vi meget gerne vide det. Du indrapporterer en utilsigtet hændelse vis Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside ved at klikke på linket nedenfor. 

Når du har indrapporteret hændelsen bliver den gennemgået med henblik på at finde ud af hvad der er sket, hvordan der er sket og hvordan en lignende hændelse kan forebygges.