Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som de politiske udvalg har fastlagt på en række områder, f.eks. behandling, hjemmehjælp, pleje og praktisk hjælp.

De er grundlaget for, at Forvaltningen og dine sagsbehandler kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske beslutninger.

Se kvalitetsstandarderne i menuen til venstre.